หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> สำนักงานบริกาาร

:: สำนักงานบริการ::

อาจารย์กัลยา  เลี่ยงฮะ
หัวหน้าสำนักบริการ

ติดต่อ : 
โทร. 081-653-5461
แฟกซ์   038-286276
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th

 
 

อาจารย์บรรจง  ศิริพันธ์
งานอาคารสถานที่

ติดต่อ : 
โทร. 094-675-5774
แฟกซ์   038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

นางสาวศิริรัตน์  กันมณี งานทะเบียน

ติดต่อ : 
โทร. 082-258-1677
แฟกซ์   038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 
 

นางพรปวีณ์  คิดศรี
งานธุรการ

ติดต่อ : 
โทร. 088-211-8099
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

นางสาวอรอุมา  เตปัง
งานกองทุนกู้ยืม(กยศ.)

ติดต่อ : 
โทร. 092-454-7741
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 
 

นางสาวเกตุสุดา  สุวรรณ
งานบัญชี

ติดต่อ : 
โทร. 087-997-8750
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

นางสาวกนกวรรณ  รุ่งเรือง
งานการเงิน

ติดต่อ : 
โทร. 080-405-7688
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 
:: ติดต่อสำนักงาน ::

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องธุรการ
โทร. 038-277777 ต่อ 101
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th


 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556