หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> สำนักงานศึกษาภาคพิเศษ

:: สำนักงานศึกษาภาคพิเศษ::

อาจารย์ธนันณัฐ  รุ่งเรือง
หัวหน้าสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ

ติดต่อ : 
โทร. 084-972-6051
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล tbj@thai-tech.ac.th

 

 
 

นายศุภชัย  จตุทิพยคันธา
งานชุมชน


ติดต่อ : 
โทร. 081-290-8062
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

นายโกศล  เฉลิมโชควัฒน
งานบริการการศึกษา


ติดต่อ : 
โทร. 085-164-4904
แฟกซ์ 038-286276 
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 
 

นางสาววิลาสินี  แจ่มจันทร์
งานแนะแนว/ประชาสัมพันธ์

ติดต่อ : 
โทร. 086-105-3172
แฟกซ์ 038-286276 
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

 

นางสาววารี  ดวงจิตร
งานส่งเสริม

ติดต่อ : 
โทร. 086-105-3172
แฟกซ์ 038-286276 
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

 
:: ติดต่อสำนักงาน ::

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 1 อาคาร 1 ห้องวิชาการ
โทร. 038-277777 ต่อ 105
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th


 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556