หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> คณะวิชาการบัญชี

:: คณะวิชาการบัญชี ::

อาจารย์นันทยา  รอดคล้าย
คณบดีคณะวิชาการบัญชี

ติดต่อ : 
โทร. 087-144-7758
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล tbj@thai-tech.ac.th

 

 
 

อาจารย์พยุรดา  วิจิตขจี
อาจารย์ประจำคณะวิชาการบัญชี

ติดต่อ : 
โทร. 092-540-8225
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

     
:: ติดต่อสำนักงาน ::

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 5 ห้อง 5506
โทร. 038-277777
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th


 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556