หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

:: คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::

อาจารย์พัฒนะ บุตรลานช้าง
คณบดีคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 
แฟกซ์  038-286276 
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

 
 

อาจารย์กฤษติยา ภิบาลจอมมี
อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ :
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

อาจารย์จุไรวรรณ บุบผามาลา
อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

           
:: ติดต่อสำนักงาน ::

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องธุรการ
โทร. 038-277777 ต่อ 101
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th  

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556