หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

:: คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::

อาจารย์ปิยะรัตน์  เจริญสุข
คณบดีคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 
โทร. 080-6729778
แฟกซ์  038-286276 
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

 
 

อาจารย์จิรภัทร ทองนพคุณ
อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 086-113-1034
โทร.
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

อาจารย์ฉวีวรรณ โยธี
อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 
โทร. 090-354-5510
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

           
 

อาจารย์
อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 
โทร.
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

 

อาจารย์
อาจารย์ประจำคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อ : 
โทร.
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

:: ติดต่อสำนักงาน ::

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 3 อาคาร 1 ห้อง 3306
โทร. 038-277777 ต่อ 108
แฟกซ์  038-286276
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556