หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer Faculty)

ประเภทวิชา    :    พณิชยกรรม
สาขาวิชา       :     พณิชยการ
สาขางาน        :    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณบดีคณะวิชาคอมพิวเตอร์
นายพัฒนะ บุตรล้านช้าง
 

      ในโลกของสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญยิ่ง ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ การธนาคาร การค้าในภาคธุรกิจเอกชน บริษัทมหาชน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศและทั่วโลก  จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนำมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ และใช้สำหรับการวางแผนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่ได้วางไว้ รวมทั้งนำความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก มาใช้ในการสื่อสารและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ในการออกแบบโลโก้ โปสเตอร์ และภาพลักษณ์สำหรับองค์กร ตลอดจนการออกแบบสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังจำเป็นจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสากลในระดับสูง รวมทั้งการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์และการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นต้น 

    นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ติดต่อ คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร. 038-277777  (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th
หรือติดต่อที่คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ที่ ชั้น3 ห้อง 3306

 

 

 

แนะนำคณะ
อาจารย์ประจำคณะ
แผนการเรียน ระดับ ปวช.
แผนการเรียน ระดับ ปวส.
ผลงานของคณะ
งานวิจัยการเรียนรู้
ข่าวกิจกรรมคณะ

 


Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556