หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร | E-Learning |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 
20 July
กิจกรรมวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์
16 July
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
06 July
กิจกรรมค่ายสานรักษ์เสริมวินัย
02 July
พิธีไหว้ครู
30 June
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
29 June
กิจกรรมทำบุญวิทยาลัย
26 June
กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
06 June
โครงการค่ายผู้นำนักเรียนนักศึกษา
31 May
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 May
กิจกรรมสานสัมพันธ์วัด วิทยาลัย ฯ
25 May
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
+ ดูกำหนดการทั้งหมด
พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกถึง ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ...อ่านต่อ

       

    
 
        20 July 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทเบญจบริหารธุรกิจชลบุร‬ ได้จัดกิจกรรมค่ายสานรักษ์เสริมวินัย...อ่านต่อ

       

    
 
        06 July 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ...อ่านต่อ

       

    
 
        02 July 2558
+ ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556