หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัยฯ

::เพลงประจำวิทยาลัย:: เพลงมาร์ชไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ::

ไทยเบญจบริหารธุรกิจ
เราลูกศิษย์ มาร่วมรัก สมัครสมาน
ฟ้า - ชมพู ชูเกียรติ อันยาวนาน
ใช้เรียกขาน แทนความดี มีวิชา


ไทยเบญจบริหารธุรกิจ
สร้างชิวิต คิดสร้างงาน การศึกษา
รักสะสม บ่มความรู้ คู่ปัญญา
ให้เก่งกล้า ปฏิบัติ ทฤษฏี


.....เรายึดมั่น คุณธรรม
จิตน้อมนำ ได้ตระหนัก รักศักดิ์ศรี
ทิ้งคุณภาพ แห่งชีวิต คิดทางดี
ผูกไมตรี มีน้ำใจ เราไทยเบญฯ
สัญลักษณ์ ให้สังเกตประเทศไทย
มีเรื่อใบ การพาณิชย์ ติดให้เห็น
วิชาชีพ ธุรกิจ ให้ศิษย์เป็น
การเรียนเด่น จรรยาดี มีวินัย

 


 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556