หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยฯ

::สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย ::

::สีประจำวิทยาลัย ::

 

::ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ::เหลืองดอกคูนพู้นเห็นโดดเด่นช่อ
ลมแล้งล้อลามรอนมิอ่อนโหย
ลมร้อนร้าวผ่าวโบกกรรโชกโชย
ยังเด่นโดยดุจมั่นมิหวั่นใด

งดงามเหลืองเรืองรอบขอบความคิด
แต้มดวงจิตจารจดสวยสดใส
ปลอบประโลมโถมทุกข์ที่รุกใจ
หยัดสู้ไว้วาดท้าวันล้าแรง

ชื่อว่าคูนคล้ายคูณที่พูนเพิ่ม
มุ่งต่อเติมแต้มหวังกำลังแกร่ง
เสริมหัวใจให้สู้รู้พลิกแพลง
อกผากแล้งเพียงไหนให้อดทน

ยั่งหยัดยืนฝืนข่มระทมหมอง
สติตรองตรึงตรับมิสับสน
คูณคุณค่าความคิดของจิตตน
เพื่อผ่านพ้นผลิดอก ออกพร่างพราย

 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556