หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 
หน้าหลัก >อาจารย์ประจำคณะวิชาการตลาดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ชลดา รากรินทร์
คณบดีคณะวิชาการตลาด

ติดต่อ : 
โทร. 086-110-9121
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล tbj@thai-tech.ac.th

 

 
 

อาจารย์กรรณธนศร  ธรรมโชติ
อาจารย์ประจำคณะวิชาการตลาด

ติดต่อ : 
โทร. 092-540-8225
แฟกซ์ 038-286276
อีเมล์ tbj@thai-tech.ac.th

     

 

 

 

แนะนำคณะ
อาจารย์ประจำคณะ
แผนการเรียน ระดับ ปวช.
แผนการเรียน ระดับ ปวส.
ผลงานของคณะ
งานวิจัยการเรียนรู้
ข่าวกิจกรรมคณะ

 


Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556