Author Archive: admin

 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี จัดให้มีการป […]

 

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2557

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพ […]

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีจัดพิธีมอบเกี […]

 

กีฬาไทยเบญจฯปีการศึกษา2557

กิจกรรมกีฬาไทยเบญจฯปีการศึกษา2557 กีฬาเฉลิมพระเกียรติแล […]