พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ.ห้องประชุมกมลชนก ชั้น 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันที่ 17 กันยายน 2557 โดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมดี มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 620 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี 25 โรงเรียน

เยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนต่างๆลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตร

ระหว่างเตรียมการเข้าสู่พิธีการ

ชมการแสดงการร้องเพลงประสานเสียงจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ระดับปวส.1

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีกล่าวรายงาน

 

ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก

ระหว่างการเข้ารับเกียรติบัตร

บรรยากาศในขณะที่รับเกียรติบัตร

เยาวชนดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตร

พิธีกรในงานและผู้อ่านรายชื่อเยาวชนดีเด่น

มอบเกียรติบัตรให้ผู้แทนโรงเรียน

เยาวชนดีเด่นโรงเรียนต่างๆถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

เยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก มุมสวยๆในไทยเบญจฯถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.